Zákány Norbert

Zákány Norbert

Zákány Norbert vagyok a Z-módszer kidolgozója és vezetőoktatója. Hiszem, hogy egy módszer önmagában nem elegendő, és nem mindenható. Így rengeteg iskolarendszert tanulmányoztam az elmúlt évek alatt, mint jóga-és pilates és intimtorna, … oktató. Volt olyan testkutató, aki az életútjával, az ellentmondást nemtűrésével, a szervező elveivel, a gyakorlataival, az ütemezésével, az írásaival fogott meg… Nagyon tisztelem „vegytisztán” bármelyik módszert, de látom is azok határait is. Hamar szembesültem egy-egy technika és az azt oktató szemellenzős szűklátókörűségével. De rájöttem, hogy a technikák tudatos keverése, finomhangolása, újra értelmezése, az, hogy valamit elveszünk belőle, amit a kor tudása meghaladt, vagy hozzáadunk valamit, amit a kor tudása vagy a civilizációs szokások megkövetelnek akkor az valami nagyon izgalmas és következetesen jobb eredményhez visz minket. Így született a Z-idelógiája. A saját módszer születését az is felgyorsította, amikor inkább „sértő” volt azt hallani az új, többféle tornát kipróbáló új vendégeimtől óra végén, hogy „ez nem pilates, ez nem jóga…”. Immár nem is akarom, hogy bárminek is „látszódjon”. A több ezer óra megtartásával, ismerve a vendégek problémáit, amire megoldást keresnek; továbbá a gyakorlatok, iskolarendszerek a saját szűrőmön átengedve önálló, egységes módszertanná álltak össze, következetes elveken, szabályokon alapuló, semmire nem hasonlító rendszerré, amit a változatosság és a hatékonyság abszolút igénye hívott életre.