Elofizetoicsomagok Fejlec

Szolgáltatási Csomagok és Kiegészítő Szolgáltatások

/Előfizetési Szerződés kiegészítő melléklet /

A jelen előfizetői csomagok (a továbbiakban: Előfizetések) a Go Group Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-292744 cégjegyzékszámon; székhelye: 1214 Budapest, Vénusz u. 23 3/47., adószáma: 23134762-2-43; elektronikus levelezési címe: hello@gyoigyuljtermeszetesen.hu; a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett gyogyuljtermeszetesen.hu internetes lapon keresztül (a továbbiakban Weblap) elérhető havi előfizetői díj ellenében igénybe vehető szolgáltatáscsomagok. 

Az alábbi melléklet az aktuális Előfizetési Csomagok árát, fizetési kötelezettség bemutatását és a csomagok tartalmát mutatja be.

A Melléklet az Előfizetői Szerződés elengedhetetlen része és kizárólag a Előfizetői Szerződéssel és a Felhasználói Szabályzattal együtt érvényes.

A Társaság fenntartja a jogot ezen melléklet módosítására. A módosításról az érintett Előfizetőket a Felhasználói Szabályzat szerint emailben értesíti, az életbelépés előtt legalább 30 nappal, aki a változtatás el nem fogadása esetén egyoldalúan elállhat az Előfizetői Szerződéstől.

1. Előfizetői Csomagok

1.1. „Terapeuta” Előfizetői Csomag

1.1.1. „Terapeuta” Előfizetői Csomagban elérhető Szolgáltatások

1.1.1.1. Önéletrajz, bemutatkozó adatlap elhelyezése a Weboldalon  

1.1.1.2. Kezelés és Tanácsadás típusú hirdetés elhelyezése a Weboldalon 

1.1.1.3. A hirdetésekhez kapcsolódó címkeszavak rögzítése a hirdetésekhez 

1.1.1.4. A hirdetésekhez kapcsolódó szakirány/szakterület/Kategória rögzítése a hirdetésekhez 

1.1.2. „Terapeuta” Előfizetői Csomag díjai

1.1.2.1. A csomag belépési díja: 15.000 Ft

1.1.2.2. A csomag havi díja: 5.000 Ft

1.1.3. „Kiemelt Terapeuta” Előfizetői Csomagban elérhető Szolgáltatások

1.1.3.1. Önéletrajz, bemutatkozó adatlap elhelyezése a Weboldalon

1.1.3.2. Kezelés, Tanácsadás és Oktatás típusú hirdetés elhelyezése a Weboldalon 

1.1.3.3. A hirdetésekhez kapcsolódó címkeszavak rögzítése a hirdetésekhez 

1.1.3.4. A hirdetésekhez kapcsolódó szakirány/szakterület/Kategória rögzítése a hirdetésekhez 

1.1.3.5. Cikkek, Írások és Kutatási eredmények publikációja

1.1.3.6. Kiemelés szolgáltatás 

1.1.4. „Kiemelt Terapeuta” Előfizetői Csomag díjai

1.1.4.1. A csomag belépési díja: 30.000 Ft

1.1.4.2. A csomag havi díja: 10.000 Ft

1.1.5. Minden Előfizetői Csomagra vonatkozó kiegészítő szolgáltatások és azok díjtételei

A kiegészítő szolgáltatások feltétele élő, aktív Előfizetői Szerződés megléte.

A kiegészítő szolgáltatások mennyiségét a Társaság nem korlátozza, de fenntartja a jogot, hogy erőforrás hiányában azt visszautasítsa.

1.1.5.1. A Weboldalon élesített  önéletrajz, bemutatkozó adatlap tartalmának és/vagy képének bármi nemű módosítása a Weboldalon

1.1.5.2. A Weboldalon élesített Kezelés, Tanácsadás és Oktatás típusú hirdetés tartalmának és/vagy képének bármi nemű módosítása, vagy az aktív Előfizetői Csomag által  meghatározott mennyiségen felül új hirdetés feltöltése a Weboldalra

1.1.5.3. A Weboldalon élesített Cikkek, Írások és Kutatási eredmények tartalmának és/vagy képeinek bármi nemű módosítása, vagy az aktív Előfizetői Csomag által  meghatározott mennyiségen felül új publikációk feltöltése a Weboldalra

2. Előfizetői Csomagok díjtételei

2.1. A belépési díj tartalmazza a belépéskor és az Előfizetői Csomag igénybevételekor jelentkező munkadíjakat. 

2.2. A havidíj tartalmazza a kommunikációs, fejlesztési és rendszerüzemeltetési hozzájárulást.

2.3. A Társaság vállalja, hogy a havidíj 35%-át minden körülmény között a hirdetések reklámozására költi el. 

A vállalás a Felhasználó Szabályzat 4.5 pontban leírtak alapján érvényes és nem egyedi hirdetésre vonatkozik, hanem a 4.5.3 pontban meghatározott profilalkotással létrehozott célközönségnek csoportos hirdetésekre vonatkozik.

3. Fizetési és rendelési, végrehajtási folyamat

3.1. A számlák teljesítése az alábbi módokon lehetséges 

3.1.1. A Társaság szamlazz.hu fiókján keresztül z OTP Mobil Szolgáltató kft. által nyújtott online bankártyás fizetési felületen.
Részletek: TÁJÉKOZTATÓ A BANKKÁRTYÁS FIZETÉSRŐL

3.1.2. A Társaság Magnet Bank-nál vezetett 16200137-18535370 számú bankámlafiókra történő átutalással

3.2. A belépési díjat és az első havidíjat a Előfizetői Szerződés beérkezését követően állítjuk ki a Társaság 5 napos fizetési határidővel. 

3.3. A kitöltött űrlapok alapján a Weboldalra a Előfizetői Csomagnak megfelelő és/vagy Kiegészítő Szolgáltatásokat a 3.1 pontban részletezett belépési díj és első havidíj beérkezését követően végezzük el a Felhasználói Szabályzatban leírtak szerint.

3.4. A Társasággal való egyeztetést követően, egyedi esetben van mód több hónap egyösszegű, vagy a fentiektől eltérő fizetési konstrukció választására, de azt az Előfizető és a Társaság különálló nyilatkozatban rögzíti. 

4. Egyéb rendelkezések

4.1. Minden egyéb kérdésben a Felhasználói Szabályzatban leírtak a mérvadóak

Utolsó módosítás időpontja: 2018.05.06.

Jelen tájékoztató a Előfizetői Szerződés mellékletét képezi.