A gyógyulásról...

2017.06.08. 13:48

A gyógyulásról...

„Azok, akik az ezotériában tanulható gyógyító technikákat ugyan elsajátítják, DE ISTENI TUDATUKAT ELVETIK – azok a spiritualitást, mint eszközt használják a saját hatalmuk kiélésére. (EGÓ) Nem az számít mennyi ezotérikus tudással (technikával) rendelkezel, hanem az számít, mennyi Fény van a lelkedben. Sokan vannak, akik látványos “csodákat” tesznek, ám valójában tevékenységükkel nem a Fényt szolgálják.

Az igazi “csoda tévők” azok, akik bárhol ha megjelennek fény árasztja el a helyet. Pusztán a jelenlétüktől gyógyulnak az emberek.

Az idők kezdete óta mindig voltak olyan emberek, akik ha megérintették a betegeket, imádkoztak felettük, a gyógyulás bekövetkezett. A gyógyítás hatalmát Istentől kapod, ezt soha ne feledd. Te közvetítő vagy az isteni energiának. A betegség gyógyításában két tényező fontos: a gyógyító ereje és a beteg fogékonysága! Úgy a gyógyítónak az ereje, mint a beteg hite is szükséges a gyógyuláshoz. Hiába van jelen az isteni erő, ha nincs aki befogadja! A gyógyító ereje alatt nem csak annak gyógyító erejét kell értenünk, aki a gyógyítást emberileg végzi, hanem fokozottabb mértékben a sugalmazó szellemi Géniuszt, aki a gyógyítást végző embert eszközként használja fel az erők átadásához! Nem az idő, az alkalmazott technika, hanem a hit az, amely meghatározza, mikor valósul meg a gyógyulás! A gyógyulás az életerő helyes felébresztésétől és a gyógyulásra váró tudatának és altudatának állapotától függ. Aki gyógyító állításokat alkalmaz annak az igazságnak megértése nélkül, hogy ember és Isten egysége szét nem választható, szegényes eredményt ér csak el. Legtöbbünk a testi zavar gyógyítására rögzítjük figyelmünket, mert ez szembetűnően érzékelhető. Nem tudjuk felfogni, hogy az aggodalmaskodás, önzés és az élet isteni célja iránti vakság minden emberi nyomorúság igazi oka!

Meg kell töltenem elmémet szeretettel és örömmel! A gondolatok sokkal jobban befolyásolják a szervezet egészségügyi állapotát mint csak egy évtized előtt is gondolta volna az orvostudomány!

Aki isteni gyógyulásra vágyik, készen kell lennie, hogy Isten törvényei szerint éljen! Tartós gyógyulás nem lehetséges, ha folytatom a botlásokat és kihívom a betegség visszatérését!

Igazi gyógyulás csak szellemi megtérés által megy végbe! Tudatára kell ébrednem, hogy mint Isten gyermeke, alkalmazzam a bölcsességet, szeretetet és erőt az élet feladatainak megoldására! Sohasem szabad lekicsinyelnem az ismételt és mind mélyebb erőfeszítés fontosságát!”

Patai Mária